КАТЕГОРИИ
Количка

COVID-19: Продължаваме да изпращаме нормално, но е възможно да има забавяне. Правим всичко по силите си, за да обслужваме вашите поръчки. Бъдете здрави!

Доставка на стоките

Доставка на стоките

1.Стоките се доставят до най-близкият офис на Еконт или Спиди, в останалите случаи е до посочен от Потребителя адрес на територията на Република България. стоките се доставят на Потребителите на ръка срещу подпис. Когато поръчаните стоки са с общо тегло над 20 кг., те се доставят само до входа на сградата, в която се намира адресът за доставка. В случай, че Потребителят желае такива Поръчки (със стоки с общо тегло над 20 кг.) да бъдат доставени до вратата на неговия апартамент, то следва да заплати допълнителна такса съгласно тарифата на доставчика.

2. При невъзможност за доставка при първо посещение на посочения от Потребителя адрес, не по вина на Доставчика и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който Потребителят следва да се обади в срок до 2 /два/ работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за доставка и при второ посещение не по вина на Доставчика и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Доставчикът се освобождава от задължението си да достави поръчаните стоки, като в този случай като санкция за неизпълнението от страна на Потребителя, Доставчикът задържа всички заплатени от Потребителя суми. Разпоредбата по предходното изречение се отнася и за случаите, когато Потребител неоснователно откаже да приеме дадена доставка. 

3. Сроковете за доставка на стоките са, както следва: 

    • За доставка до адрес в рамките на гр. София - Поръчаните артикули се доставят на следващия работен ден ( ако поръчката е направена преди 14:00ч.) ; 

    • За доставка до други населени места – от 1 до 4 /четири/ работни дни; 

       При избран наложен платеж като начин за плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на e-mail-а по раздел III, т. 8 от Общите условия. При избрано плащане по банков път, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на Цената на Поръчката по банковата сметка на Доставчика. Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи Доставчикът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 7 /седем/ дни, за което Потребителят дава съгласието си. 

4. Цената на всички Доставки е безплатна при сума на поръчката над 150,00 лв. с ДДС и до 20 кг. до някой от офисите на Еконт или Спиди (най-близкият до адреса на Потребителя). При положение че Потребителя пожелае доставка до посочен адрес, то цената се определя в зависимост от теглото на Поръчката и мястото на доставка съгласно тарифата. Конкретната стойност на доставката се калкулира при извършване на Поръчката. 

5. Доставчикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера/превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от Доставчика обстоятелства. 

6. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, Потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение Потребителят незабавно уведомява Доставчика на e-mail info@toptools.bg. Ако Потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез Електронния магазин стоки се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като в допълнение Потребителят следва да уведоми Доставчика на e-mail info@toptools.bg за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура/касова бележка за закупените стоки или посочвайки нейният номер и дата.  

7. При предаване на доставената стока Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите стоката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

8. Куриерите/превозвачите, който извършват доставките на стоки се избират по усмотрение на Доставчика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

TopTools.BG използва "бисквитки", за да Ви предложим най-доброто използване и пазаруване в нашия сайт. Като продължавате да сърфирате в сайта, вие се съгласявате да използвате "бисквитки". За да получите повече информация, моля Кликнете тук